medlem i

STARTSIDA    EIO ELTEST   TJÄNSTER

ROTAVDRAG    ELRÄTT    BESTÄLLNING/FÖRFRÅGAN    PERSONAL

OM OSS        KONTAKT


ELPOLEN - Specialistområden: Skydd

 
 • Elbesiktning
  När vi utför Elbesiktningar består arbetet av följande delar:
  1. Okulärbesiktning av hela anläggningen
  2. Isolationsprovning (visar ledningarnas kondition) samt kontroll av skyddsjordning.
  3. Utfärdande av protokoll på ev. brister i anläggningen.
  Sedan lämnar vi förslag på hur ev. brister ska åtgärdas och en ungefärlig prisuppgift på för åtgärderna.
 • Jordfelsbrytare
  Jordfelsbrytare är en billig försäkring mot elskador, och skyddar dig, din familj eller anställda och ditt hem eller lokal mot personskador, brand och skador på utrustning. Det bör finnas en jordfelsbrytare i varje elcentral. Gör det inte det hos dig, ring oss omgående, så fixar vi det.
 • Åskskydd mm
  Åskskydd och skydd mot nätöverspänningar och strömspikar kan vara en god investering och en billig försäkring mot skador. Vi levererar UPS för t ex datadrift.
 • Reservkraftverk
  Vi levererar och kopplar in reservkraftverk med omkopplare/intag. Vi kan även installera alternativa och kompletterande energikällor som vindkraftverk, solcellspaneler mm till elnät.

ELPOLEN AB, Kyrkogatan 2, Luleå 0920 - 123 51 info (a) elpolen.se