medlem i

STARTSIDA    EIO ELTEST   TJÄNSTER

ROTAVDRAG    ELRÄTT    BESTÄLLNING/FÖRFRÅGAN    PERSONAL

OM OSS        KONTAKT


ELPOLEN ordnar Rotavdrag - avdrag på arbetskostnaden

 

Ägare till småhus och bostadsrätter har rätt att göra ett ROT-skatteavdrag för utförda tjänster av el- och teleteknikföretag

Vad är ett ROT-avdrag?
Ett ROT-avdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Vad innebär ROT-avdraget?
Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt kan få en skattereduktion med 30 procent av underlaget, dock med max 50 000 kr per år och individ. Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion för ROT-arbeten utgörs av arbetskostnaden.

Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja sin del av avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 60 000 kr.

Läs mer om ROT-avdraget här:


Skatteverkets information om ROT-avdrag
 

Räkna ut hur stort just ditt ROT-avdrag blir med hjälp av en "räknesnurra":
www.skattereduktion.se
 

Gäller ROT-avdraget då fel som upptäcktes med EIO Eltest ska rättas till?
Om en EIO-elinstallatör har genomfört en EIO Eltest och upptäckt fel eller brister i en elanläggning kan avdrag göras om det gäller underhåll, renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.

Vad är EIO Eltest?
EIO Eltest gör ditt hus säkrare att bo i och lättare och sälja. EIO Eltest är en kvalitetskontroll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. När testet är utfört får du ett protokoll. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara EIO-elinstallatörer kan göra EIO Eltest.

Är EIO Eltest avdragsgillt i samband med köp eller försäljning av bostad?
Ja. Mäklarprovision, värdering, besiktning, annonser, juridisk hjälp och tillfällig magasinering vid försäljning av en bostad är också avdragsgillt i deklarationen.

Länk till EIO-Eltest

ELPOLEN AB, Kyrkogatan 2, Luleå 0920 - 123 51 info (a) elpolen.se